Kirjoitukset

Omaishoidon kriteerit ja palkkiot yhtenäistettävä

Julkaistu Keski-Pohjanmaassa 31.12.2014, Ilkassa 04.01.2015 ja Pohjalaisessa 04.01.2015.

Omaishoitajien asema puhutti eduskunnan kyselytunnilla. Omaishoitoa koskevan lain uudistaminen on perusteltu tavoite. On eriarvoistavaa, että palkkioiden suuruudet vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Ellei omaishoitoa olisi, niin suuri osa hoidettavista tarvitsisi ympärivuorokautisen hoitopaikan. Kelan tutkimuksen mukaan omaishoitajat säästävät kuntien menoja yli kaksi miljardia euroa vuodessa.

Lukuisat iäkkäiden omaishoitajat kaipaavat vaihtoehtoa laitoshoidolle. Erilaisista syistä johtuen ikääntynyttä hoidettavaa on usein vaikea saada lähtemään kotoa. Muistisairaan mieleen ovat tallentuneet kodin askelreitit keittiöön, piirongin luo, wc:hen ynnä muualle ja jouduttaessa tutusta ympäristöstä pois saattaa pää mennä sekaisin. Itse toimin erityislapsen omaishoitajana. Osa kunnista on päättänyt, että alle kouluikäiset lapset hoidetaan kodeissa ja omaishoidon vapaat voidaan toteuttaa tämän mukaisesti. Vanhempana tämän kokisi inhimillisemmäksi ratkaisuksi. Omaishoidon vapaat jäävät itseltäni käyttämättä. On liian vaikeaa erottaa pientä lasta sekä vanhemmista että sisaruksista viedäkseen hänet tutusta ympäristöstä laitospaikalle.

Hoitopalkkio määritellään hoidon vaativuuskriteereillä. Palkkio on hieman harhaanjohtava nimitys; Sana on hulppea, mutta summat ovat vaatimattomia ja verottaja ottaa niistä osansa. Kriteerit korkeampaan hoitopalkkioon saattavat toteutua, mutta siitä huolimatta kunta säästää ja maksaa omaishoitajalle pienempää korvausta. Myönnettävän palkkion suuruus tai sen evääminen voivat riippua jopa vuodenajasta, mikäli budjettivarat ovat huvenneet. Useat kunnat ovat taloudellisessa ahdingossaan vähentäneet omaishoitoon osoitettuja määrärahoja ja irtisanoneet omaishoitosopimuksia. Kokkolassa omaishoidon määrärahoihin on viime aikoina tehty lisäyksiä. Paineet kuitenkin ovat kovat, kun väestö vanhenee ja hoidettavien lukumäärä kasvaa.

Omaishoito tulisi saada Kelan piiriin, jolloin kriteerit ja hoitopalkkiot yhtenäistettäisiin. Nykyisellään repaleinen omaishoitojärjestelmä on taloudellisesti eriarvoistava eikä se tue omaishoitajien jaksamista riittävästi.

Olen selvitellyt useaan kertaan omaishoidon vapaajärjestelyiden vaihtoehtoja. Asia etenee. Paperi on jo kiertänyt tarpeelliset kommentit hakemassa ja asia tullee sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi heti vuoden alussa. Vaihtoehtoisuus auttaa omaishoitajia jaksamaan ja on kaupungille laitoshoitoa edullisempaa. Hyvä uutinen on myös se, että Kokkolassa on käynnistynyt SenioriKaste-hanke. Sen yhtenä tavoitteena on perhehoidon kehittäminen. Perhehoidon tuottamisesta kiinnostuneet ihmiset, olkaa vastaisuudessa hereillä ja tarttukaa tilaisuuteen!

Kommentit pois päältä artikkelissa Omaishoidon kriteerit ja palkkiot yhtenäistettävä