Kirjoitukset

Kuntouttamalla kustannussäästöjä

Kuntouttamalla kustannussäästöjä

Ruotsissa on käytössä malli, jonka mukaan kaikki sairaalahoitoon tulevat kuntoutetaan. Tällöin ei jäädä miettimään, kannattaako sairaalahoitoon joutunutta kuntouttaa vaan kuntoutus aloitetaan viivyttelemättä. Viivyttely aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä, hoitotulokset heikkenevät ja kustannukset nousevat.

Pari vuotta sitten kun perehdyin malliin, maksoi yhden asiakkaan kuntoutus noin 10 000 euroa. Suomessa tuo kuntoutusraha säästetään, sen sijaan pitkäaikaishoidosta maksetaan 280 000 euroa. Eikä elämänlaatu ole sitä, mikä aktiivisesti kuntouttamalla voitaisiin saavuttaa.

Kun on tutkittu vuodeosastohoidon tehokkuutta, on todettu, että joissakin yksiköissä jopa 70 prosenttia vanhuksista palaa takaisin vuodeosastolle vuoden sisään kotiutumisesta. Vertailtaessa dementiaa sairastavien hoitovuorokausien määrää vuodeosastolla, ilmenee, että Suomi on ainoa kahdestakymmenestä maasta, joka uskoo vuodelevon parantavan muistisairaan. Meillä arviointiin kuluu tehokkain kuntoutusaika. Parissa viikossa vanhuksen toimintakyky laskee ja hän jää pysyvästi vuodeosastolle.

Göteborgin mallin mukaan kuntouttamalla saavutetut tulokset ovat olleet huikeita. Aiemmin palveluasuntoihin sijoitetuista henkilöistä 80 prosenttia palasi tuettuna kotiasumiseen 2–3 vuodeksi. Palveluasumista vanhus tarvitsee loppuvaiheessa vain muutamia kuukausia. Järjestelmä on toiminut niin hyvin, että palveluasuntoja on voitu sulkea tarpeettomina.

Etelä-Karjalassa on jo viritetty toimintaa Göteborgin mallin mukaisesti, päättäen rakentaa kuntoutussairaala ja lopettaa terveyskeskusten vuodeosastot. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri pääsi vähentämään 200 työvuotta kolmessa vuodessa vanhusten kuntoutuksen avulla. Nämä resurssit ovat käytettävissä toisaalle.

Alueellisen terveyskeskussairaalan turvaaminen uusia sote-alueita muodostettaessa on Oulun eteläisille asukkaille erittäin tärkeää. Tärkeää meille kaikille on myös se, että vanhuksemme voisivat paremmin ja saisivat viettää hyvää arkea omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Muutoksen ajat ovat sosiaali- ja terveyspalveluita uudelleen järjestettäessä väistämättä edessä, mutta muutos on myös mahdollisuus.

Diakoniatyössä näkee myös yksinäisyyttä. Kotona asuminen onnistuu, mutta siellä koetaan yksinäisyyttä. Yhteisöllistä palveluasumista olisi kehitettävä tukemaan ikäihmisten henkisesti vireää arkea.

Julkaistu Ilkassa Sunnuntaina 01.02.2015, lehden artikkeliin pääset tästä..                                                                        Julkaistu Keskipohjanmaassa 3.2.2015, lehden artikkeliin pääset tästä…

Kommentit pois päältä artikkelissa Kuntouttamalla kustannussäästöjä