Kirjoitukset

Lehdistötiedote: Oikeudenmukaisuutta omaishoitoon

Omaishoidon kriteerit ja palkkiot yhtenäistettävä ja tasapuolisuuden vuoksi maksatus siirrettävä Kelalle. Eduskuntavaaliehdokas Johanna Palorannan, kesk, mukaan on eriarvoistavaa ja inhimillisesti kestämätöntä, että asuinpaikka ja kunnan resurssit määrittävät omaishoitostatuksen ja palkkiot.
Tämän lisäksi on huolehdittava omaishoitajien jaksamisesta ja tarvittaessa tuotava palvelut omaishoidettavan kotiin. Omaishoidon vapaajärjestelmässä on otettava entistä enemmän huomioon inhimilliset näkökulmat, kuten alaikäisen lapsen hoito kotona ja dementoituneen vanhuksen hoito tutussa ympäristössä.
On muistettava, että  Kelan tutkimuksen mukaan omaishoitajat säästävät kuntien menoja yli kaksi miljardia euroa vuodessa
Kommentit pois päältä artikkelissa Lehdistötiedote: Oikeudenmukaisuutta omaishoitoon