Blogi,  Kirjoitukset

Lehdistötiedote: Paloranta hakisi kustannussäästöjä kuntouttamalla

Eduskuntavaaliehdokas Johanna Paloranta, kesk, toisi mainetta niittänyttä Göteborgin kuntoutusmallia, jonka mukaan kaikki sairaalahoitoon tulevat kuntoutetaan, laajempaan käyttöön. Tällöin ei jäädä miettimään, kannattaako sairaalahoitoon joutunutta kuntouttaa vaan kuntoutus aloitetaan viivyttelemättä. Viivyttely aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä, hoitotulokset heikkenevät ja kustannukset nousevat. Yhden asiakkaan kuntoutus maksaa murto-osan siitä, mitä pitkäaikaishoidosta maksetaan. Eikä elämänlaatu ole sitä, mikä aktiivisesti kuntouttamalla voitaisiin saavuttaa.
Kun on tutkittu vuodeosastohoidon tehokkuutta, on todettu, että joissakin yksiköissä jopa 70 prosenttia vanhuksista palaa takaisin vuodeosastolle vuoden sisään kotiutumisesta. Vertailtaessa dementiaa sairastavien hoitovuorokausien määrää vuodeosastolla, ilmenee, että Suomi on ainoa kahdestakymmenestä maasta, joka uskoo vuodelevon parantavan muistisairaan. Meillä arviointiin kuluu tehokkain kuntoutusaika. Parissa viikossa vanhuksen toimintakyky laskee ja hän jää pysyvästi vuodeosastolle.
Göteborgin mallin mukaan kuntouttamalla saavutetut tulokset ovat olleet huikeita. Aiemmin palveluasuntoihin sijoitetuista henkilöistä 80 prosenttia palasi tuettuna kotiasumiseen 2–3 vuodeksi. Palveluasumista vanhus tarvitsee loppuvaiheessa vain muutamia kuukausia. Järjestelmä on toiminut niin hyvin, että palveluasuntoja on voitu sulkea tarpeettomina. Tehokas kuntoutus säästää myös työvuosia.
Vanhusten lisääntyvää turvattomuuden tunnetta ja yksinäisyyttä hän lievittäisi kehittämällä yhteisöllistä palveluasumista.
Kommentit pois päältä artikkelissa Lehdistötiedote: Paloranta hakisi kustannussäästöjä kuntouttamalla