Kirjoitukset

Sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava

Suomessa ollaan huolissaan ulkoisesta turvallisuudesta. Huoli sisäisestä turvallisuudesta on myös aiheellinen. Kansalaisten turvallisuuteenkin liittyy nyky-Suomessa kipeä tasa-arvokysymys. Poliisi keskittää maakuntakeskuksiin. Reuna-alueiden turvallisuus on myös taattava. Poliisin resurssit on turvattava vähintään nykyiselle tasolle. Turvaamalla resurssit huolehditaan siitä, että poliisin palvelut ovat jokaisen kansalaisen saatavilla asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta.
On tärkeää, että poliisiasemat säilyvät alueellamme jatkossakin. Hälytystehtävien hoitamisesta on huolehdittava niin, etteivät vasteajat kasva. Työttömille poliiseille riittäisi tutkinta- ja hälytystehtäviä. Tutkinta-ajat ovat monen rikoksen osalta jo nyt liian pitkiä. Kaikkia rikoksia ei pystytä edes tutkimaan. Monet yksin asuvat ja ikääntyneet kokevat turvattomuutta kodeissaan. Panostamalla poliisisektorille lisäämme ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä alueellamme. Suomi on pidettävä kunnossa.

Kommentit pois päältä artikkelissa Sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava