• Kirjoitukset

  Sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava

  Suomessa ollaan huolissaan ulkoisesta turvallisuudesta. Huoli sisäisestä turvallisuudesta on myös aiheellinen. Kansalaisten turvallisuuteenkin liittyy nyky-Suomessa kipeä tasa-arvokysymys. Poliisi keskittää maakuntakeskuksiin. Reuna-alueiden turvallisuus on myös taattava. Poliisin resurssit on turvattava vähintään nykyiselle tasolle. Turvaamalla…

 • Kirjoitukset

  Lehdistötiedote: Sosiaalihuoltolaki kaipaa taloudellista resurssia

  Kansanedustajaehdokas Johanna Paloranta, kesk, näkee uudessa sosiaalihuoltolaissa mahdollisuuksia. Lapsiperheillä on taas mahdollisuus kotiapuun. Rahaa tälle ei ole kuitenkaan osoitettu. 1990-luvun laman säästötalkoiden seurauksena on tingitty ennaltaehkäisevistä toimista. Lastensuojeluasiakkuudet ovat tämän jälkeen kolminkertaistuneet. Kiireellisten huostaanottojen…

 • Kirjoitukset

  Lehdistötiedote: Oikeudenmukaisuutta omaishoitoon

  Omaishoidon kriteerit ja palkkiot yhtenäistettävä ja tasapuolisuuden vuoksi maksatus siirrettävä Kelalle. Eduskuntavaaliehdokas Johanna Palorannan, kesk, mukaan on eriarvoistavaa ja inhimillisesti kestämätöntä, että asuinpaikka ja kunnan resurssit määrittävät omaishoitostatuksen ja palkkiot. Tämän lisäksi on…

 • Blogi,  Kirjoitukset

  Lapsiperhepalveluilla kustannusten hallintaa

  Uudessa sosiaalihuoltolaissa on mahdollisuuksia. Lapsiperheillä on taas mahdollisuus kotiapuun. Rahaa tälle ei ole kuitenkaan osoitettu. 1990-luvun lamasta alkoi säästötalkoot koulujen oppilashuollosta, ennaltaestävästä lastensuojelusta ja lapsiperheiden kotipalvelusta. Lastensuojeluasiakkuudet ovat tämän jälkeen kolminkertaistuneet. Kiireeellisten huostaanottojen…

 • Blogi,  Kirjoitukset

  Lehdistötiedote: Turvaa vanhuuteen

  Vanhusten kotona asuminen on mahdollistettava niin, että se on turvallista. Johanna Paloranta, kesk, nostaisi esille yksinäisyyden, joka on suuri turvattomuutta lisäävä tekijä jonka estämiseen on lisättävä resurssia. On tuettava vanhusten päivätoimintaa ja kotihoitoon…

 • Kirjoitukset

  Huolehditaan nuoret työelämään

  Noin seitsemän alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä. Sivuun jääminen on valtava inhimillinen kärsimys nuorelle ja hänen lähipiirilleen, yhteiskunnalle se maksaa 1,2 miljoonaa euroa. Jonkinlainen laastari nuorten syrjäytymiselle on ollut nuorisotakuu. Se on…

 • Kirjoitukset

  Pohjalaista osaamista

  Olemme asuneet Itä-Suomessa ja siellä ihmiset puhuivat paljon pohjalaisesta yrittäjyydestä. Ihmettelivät sitä, että pohjalainen yrittäjyys näkyy heidänkin katukuvassaan niin voimakkaasti. Vastikään tehdyssä alueiden elinvoimaa mittaavassa vertailussa pohjalaiskaupungit olivat vahvimmassa nosteessa. Nosteessa olevia, muutosherkimpiä…

 • Kirjoitukset

  Kuntouttamalla kustannussäästöjä

  Kuntouttamalla kustannussäästöjä Ruotsissa on käytössä malli, jonka mukaan kaikki sairaalahoitoon tulevat kuntoutetaan. Tällöin ei jäädä miettimään, kannattaako sairaalahoitoon joutunutta kuntouttaa vaan kuntoutus aloitetaan viivyttelemättä. Viivyttely aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä, hoitotulokset heikkenevät ja kustannukset nousevat.…

 • Kirjoitukset

  Vaalistartti Kruunuvoudintalolla

  Tervetuloa eduskuntavaalikampanjani avajaistilaisuuteen   Lämmin kiitos Tytöille ja Kirstille valitsemistanne ihanista lauluista, niitä olisi voinut kuunnella vaikka kuinka pitkään! Koen, että hoitaessani luottamustehtäviäni, olen saanut olla yhteiskunnallisella näköalapaikalla. Luottamustehtävissäni olen halunnut ajaa keskustalaisia arvoja: huolenpitoa, välittämistä ja vastuuta. Minulle on ollut ja on tärkeää…