Sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava

Suomessa ollaan huolissaan ulkoisesta turvallisuudesta. Huoli sisäisestä turvallisuudesta on myös aiheellinen. Kansalaisten turvallisuuteenkin liittyy nyky-Suomessa kipeä tasa-arvokysymys. Poliisi keskittää maakuntakeskuksiin. Reuna-alueiden turvallisuus on myös taattava. Poliisin resurssit on turvattava vähintään nykyiselle tasolle. Turvaamalla resurssit huolehditaan siitä, että poliisin palvelut ovat jokaisen kansalaisen saatavilla asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. On tärkeää, että poliisiasemat säilyvät alueellamme jatkossakin. Hälytystehtävien […]

Jatka lukemista


Lehdistötiedote: Sosiaalihuoltolaki kaipaa taloudellista resurssia

Kansanedustajaehdokas Johanna Paloranta, kesk, näkee uudessa sosiaalihuoltolaissa mahdollisuuksia. Lapsiperheillä on taas mahdollisuus kotiapuun. Rahaa tälle ei ole kuitenkaan osoitettu. 1990-luvun laman säästötalkoiden seurauksena on tingitty ennaltaehkäisevistä toimista. Lastensuojeluasiakkuudet ovat tämän jälkeen kolminkertaistuneet. Kiireellisten huostaanottojen määrät ovat paisuneet kahdeksankertaisiksi! Lapsiperheet eivät nykyisellään saavuta kotiapua. Usein päädytään hyödyntämään subjektiivista päivähoito-oikeutta, jolloin myös tätä kautta yhteiskunnassa maksetaan kodinhoitajajärjestelmän romuttamisesta. […]

Jatka lukemista


Lehdistötiedote: Oikeudenmukaisuutta omaishoitoon

Omaishoidon kriteerit ja palkkiot yhtenäistettävä ja tasapuolisuuden vuoksi maksatus siirrettävä Kelalle. Eduskuntavaaliehdokas Johanna Palorannan, kesk, mukaan on eriarvoistavaa ja inhimillisesti kestämätöntä, että asuinpaikka ja kunnan resurssit määrittävät omaishoitostatuksen ja palkkiot. Tämän lisäksi on huolehdittava omaishoitajien jaksamisesta ja tarvittaessa tuotava palvelut omaishoidettavan kotiin. Omaishoidon vapaajärjestelmässä on otettava entistä enemmän huomioon inhimilliset näkökulmat, kuten alaikäisen lapsen hoito […]

Jatka lukemista


Lapsiperhepalveluilla kustannusten hallintaa

Uudessa sosiaalihuoltolaissa on mahdollisuuksia. Lapsiperheillä on taas mahdollisuus kotiapuun. Rahaa tälle ei ole kuitenkaan osoitettu. 1990-luvun lamasta alkoi säästötalkoot koulujen oppilashuollosta, ennaltaestävästä lastensuojelusta ja lapsiperheiden kotipalvelusta. Lastensuojeluasiakkuudet ovat tämän jälkeen kolminkertaistuneet. Kiireeellisten huostaanottojen määrät ovat paisuneet kahdeksankertaisiksi. Yhä useammin vanhemmat asuvat etäällä isovanhemmista. Isovanhemmuus on valtava voimavara, mutta kaikille se ei ole mahdollista. Vanhemmuuteen kasvaminen […]

Jatka lukemista


Lehdistötiedote: Paloranta hakisi kustannussäästöjä kuntouttamalla

Eduskuntavaaliehdokas Johanna Paloranta, kesk, toisi mainetta niittänyttä Göteborgin kuntoutusmallia, jonka mukaan kaikki sairaalahoitoon tulevat kuntoutetaan, laajempaan käyttöön. Tällöin ei jäädä miettimään, kannattaako sairaalahoitoon joutunutta kuntouttaa vaan kuntoutus aloitetaan viivyttelemättä. Viivyttely aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä, hoitotulokset heikkenevät ja kustannukset nousevat. Yhden asiakkaan kuntoutus maksaa murto-osan siitä, mitä pitkäaikaishoidosta maksetaan. Eikä elämänlaatu ole sitä, mikä aktiivisesti kuntouttamalla voitaisiin saavuttaa. […]

Jatka lukemista


Lehdistötiedote: Turvaa vanhuuteen

Vanhusten kotona asuminen on mahdollistettava niin, että se on turvallista. Johanna Paloranta, kesk, nostaisi esille yksinäisyyden, joka on suuri turvattomuutta lisäävä tekijä jonka estämiseen on lisättävä resurssia. On tuettava vanhusten päivätoimintaa ja kotihoitoon taattava riittävän väljä mitoitus. Tarvittaessa laitosasumisen resurssit on turvattava ja kehitettävä uusia yhteisöllisempiä asumismuotoja.

Jatka lukemista


Huolehditaan nuoret työelämään

Noin seitsemän alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä. Sivuun jääminen on valtava inhimillinen kärsimys nuorelle ja hänen lähipiirilleen, yhteiskunnalle se maksaa 1,2 miljoonaa euroa. Jonkinlainen laastari nuorten syrjäytymiselle on ollut nuorisotakuu. Se on laastari, joka osuu hieman ohi. Nuorisotakuu on epäonnistunut tavoitteissaan. Yli neljännes nuorista jää sen saavuttamattomiin. Ja nuorisotyöttömyys on jatkanut kasvuaan. Jokaisella haasteiden […]

Jatka lukemista


Pohjalaista osaamista

Olemme asuneet Itä-Suomessa ja siellä ihmiset puhuivat paljon pohjalaisesta yrittäjyydestä. Ihmettelivät sitä, että pohjalainen yrittäjyys näkyy heidänkin katukuvassaan niin voimakkaasti. Vastikään tehdyssä alueiden elinvoimaa mittaavassa vertailussa pohjalaiskaupungit olivat vahvimmassa nosteessa. Nosteessa olevia, muutosherkimpiä ja ketterimpiä kisassa olivat Seinäjoki, Vaasa ja Kokkola. Alueen vahvuus on monipuolinen elinkeinorakenne ja kova yrittäjyys. Runsas ja monipuolinen yrittäjyys luo alueelle […]

Jatka lukemista


Kuntouttamalla kustannussäästöjä

Kuntouttamalla kustannussäästöjä Ruotsissa on käytössä malli, jonka mukaan kaikki sairaalahoitoon tulevat kuntoutetaan. Tällöin ei jäädä miettimään, kannattaako sairaalahoitoon joutunutta kuntouttaa vaan kuntoutus aloitetaan viivyttelemättä. Viivyttely aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä, hoitotulokset heikkenevät ja kustannukset nousevat. Pari vuotta sitten kun perehdyin malliin, maksoi yhden asiakkaan kuntoutus noin 10 000 euroa. Suomessa tuo kuntoutusraha säästetään, sen sijaan pitkäaikaishoidosta maksetaan […]

Jatka lukemista


Vaalistartti Kruunuvoudintalolla

Tervetuloa eduskuntavaalikampanjani avajaistilaisuuteen   Lämmin kiitos Tytöille ja Kirstille valitsemistanne ihanista lauluista, niitä olisi voinut kuunnella vaikka kuinka pitkään! Koen, että hoitaessani luottamustehtäviäni, olen saanut olla yhteiskunnallisella näköalapaikalla. Luottamustehtävissäni olen halunnut ajaa keskustalaisia arvoja: huolenpitoa, välittämistä ja vastuuta. Minulle on ollut ja on tärkeää ajatella asioita kaikkien niiden ihmisten näkökulmasta, joiden arkeen päätökset vaikuttavat eniten. Ajattelen, että jokainen meistä on oman elämäntilanteensa asiantuntija. Meille kaikille on tärkeää, että voimme vaikuttaa omaan […]

Jatka lukemista